Webmail Webmail Linkuri utile :: Contact Contact
Home :: S.G. Sakura :: Cluburi :: Parteneri :: Proiecte :: Galeria foto :: Publicatii :: Shop :: Anunturi
:: Sponsori
:: Parteneri
:: Campania 2 %
:: Proiecte de finantareDescarca formular Campania 2% 2013
Consiliul Judetean Mures

Consiliul Local MuresSPONSORIZARI

Anul 2008, nu ne-a putut aduce un număr mare de sponsorii, compensând această lipsă prin câştigarea unui concurs de proiecte din fonduri nerambursabile provenite din cadrul autorităţilor publice locale, în această situaţie fiind vorba de Consiliul Judeţean Mureş.
Mulţumim şi pe această cale Consiliului Judeţean Mureş pentru oportunitatea şi încrederea oferită.

DINAMICA CLASIFICARII SPONSORILOR

În urma solicitării de diferenţiere a categoriilor de sponsori şi a clarificărilor acestor categorii cât şi a sumelor prin care sponsorul vine în sprijinul clubului, oferim dinamica clasificării şi a pachetelor de contraservicii pe care clubul îl pune la dispoziţia acestora.

CATEGORIA
DE
SPONSOR
SUMA OFERTA CLUBULUI
DIAMANT  8.000 – 10.000 lei/an - menţionare pe site-ul clubului şi apariţia pe afişele produse de clubul sportiv;
- organizarea unei manifestaţii sportive (cupă, campionat naţional, festival de arte marţiale/ju jitsu, seminar, stagiu de pregătire, forum, masă rotundă,etc., cu acordul federaţiei de specialitate, acolo unde situaţia o impune şi care să poată purta şi denumirea sponsorului: ex.: sponsorul  este firma SEM , actiunea putand purta denumirea Cupa SAKURA- SEM – ju jitsu, sau altă denumire în funcţie de acţiunea organizată);
- afişarea în sala de antrenamente la diferite evenimente organizate de club a banner-ului cu sponsorul, dar nu mai mare de 8 mp sau două de 4 mp (logo, nume, denumiri, etc., banner-ul fiind trimis de sponsor);
- afişarea şi prezentarea de diferite materiale publicitare oferite de către sponsor, a diferitelor echipamente auxiliare (tricouri, bluze, şepcuţe, pe care pot apărea denumirea sponsorului, logoul acestuia, etc., doar în asociere cu emblema clubului);
- afişarea pe echipamentele auxiliare a logo-ului (genţi de voiaj, treninguri de antrenament şi de prezentare, huse, autocolante, toate materialele fiind puse la dispoziţia clubului de către sponsor);
- afişarea pe echipamentele sportive de antrenament şi competiţie a logo-ului ( kimonouri, echipamente individuale, etc.,  toate materialele fiind puse la dispoziţia clubului de către sponsor);
- posibilitatea sponsorului de a conexa sigla clubului sau/şi imagini publicate de club pe diferite materiale promoţionale sau de publicitate ale sponsorului
PLATINA 4.000 - 5.000  lei/an - menţionare pe site-ul clubului şi apariţia pe afişele produse de clubul sportiv;
- afişarea în sala de antrenamente la diferite evenimente organizate de club a banner-ului cu sponsorul dar nu mai mare de 4 mp (logo, nume, denumiri, etc., banner-ul fiind trimis de sponsor);
- afişarea şi prezentarea de diferite materiale publicitare oferite de către sponsor, chiar a diferitelor echipamente auxiliare (tricouri, bluze, şepcuţe, pe care pot apărea denumirea sponsorului, logo-ul acestuia, etc., doar în asociere cu emblema clubului);
- afişarea pe echipamentele auxiliare a logo-ului (genţi de voiaj, treninguri de antrenament şi de prezentare, huse, autocolante, toate materialele fiind puse la dispoziţia clubului de către sponsor);
- organizarea unui seminar de pregătire a sportivilor/antrenorilor care să poarte numele sponsorului;
- posibilitatea sponsorului de a conexa sigla clubului  pe diferite materiale promoţionale sau de publicitate ale sponsorului
AUR 2.000 – 4.000  lei/an - menţionare pe site-ul clubului şi apariţia pe afişele produse de clubul sportiv;
- afişarea în sala de antrenamente la diferite evenimente organizate de club a banner-ului cu sponsorul dar nu mai mare de 4 mp (logo, nume, denumiri, etc., banner-ul fiind trimis de sponsor);
- afişarea şi prezentarea de diferite materiale publicitare oferite de către sponsor, chiar a diferitelor echipamente auxiliare (tricouri, bluze, şepcuţe, pe care pot apărea denumirea sponsorului, logo-ul acestuia, etc., doar în asociere cu emblema clubului);
- organizarea unui forum de specialitate care să poarte numele sponsorului;
ARGINT 1000 lei/an - menţionare pe site-ul clubului şi apariţia pe afişele produse de clubul sportiv;
- afişarea în sala de antrenamente la diferite evenimente organizate de club a banner-ului cu sponsorul dar nu mai mare de 2 mp (logo, nume, denumiri, etc., banner-ul fiind trimis de sponsor);
BRONZ 500 lei/an - menţionare pe site-ul clubului şi apariţia pe afişele produse de clubul sportiv.

Prevederile contractelor de sponsorizare sunt valabile pe durata derulării contractelor de sponsorizare.
Pentru categoriile de DIAMANT şi PLATINĂ există posibilitatea eşalonării în două sau trei tranşe de transfer.
În paralel sau independent, sponsorizările pot fi direcţionate în mod special pentru:

A. organizarea de evenimente:

- Cupa României
- Cupa Sponsorului
- Ediţie de campionat / categoriile agreate de federaţie şi regulamentul agreat de federaţie
- Cupa - Memorial
- Seminar de pregătire a sportivilor
- Seminar de pregătire a instructorilor/antrenorilor/ arbitrilor

B. susţinerea financiară a clubului:

- Susţinere financiară în vederea închirierii spaţiului destinat antrenamentului;
- Susţinerea financiară a sportivilor cu probleme sociale;
- Susţinerea financiară a sportivilor merituoşi;
- Achiziţionare de echipamente;

C. publicaţii:

- Susţinere financiară în vederea editării şi promovării de:
- broşuri,
- manuale,
- cărţi de specialitate,
- publicaţii,
- albume, etc.

SPONSORIZĂRI / SPONSORI

2007 Friesland România – Tg. Mureş
Herlitz – Tg. Mureş
Media Expert  - Tg.Mureş
Demaraj Trans – Reghin
2008 Media Expert – Tg. Mureş
Demaraj Trans – Reghin
2 Actives – Tg. Mureş
Consiliul Judeţean Mureş / concurs de proiecte
2009 - în lucru

^SUS

PARTENERI

Politica clubului nostru de dezvoltare a parteneriatelor în diferite domenii aduce şi în anul 2009 o tendinţă realistă de realizare a acestora, dincolo de declaraţiile non economice.
Tendinţa de promovare şi dezvoltare a acestor parteneriate este de a deschide noi oportunităţi în cadrul acestora prin care, în mod exclusiv, să nu se cuprindă factorul financiar, dezvoltând astfel posibilităţile de colaborare în diferite domenii de activitate cu rezultate benefice pentru fiecare partener în parte. Pentru anul 2008 mulţumim următorilor parteneri: Media Expert – Tg. Mureş, Consiliul Judeţean Mureş, Demaraj Trans – Reghin, 2Actives- Tg. Mureş, Clubul Sportiv Budoseishin – Bucureşti, Clubul Sportiv Samurai OPS – Sf. Gheorghe, Asociaţia Sportivă de Arte Marţiale "Red Dragon Fight Club” – Reghin.

COLABORĂRI

În cadrul colaborărilor putem să amintim cele cu partenerii, cu sponsorii tradiţionali şi cu cei care au dorit să colaboreze pentru diferite acţiuni sau activităţi definite. Printre aceştia putem să menţionăm: Media Expert – Tg. Mureş, 2 Actives - Tg. Mureş, Salonul Mari Cristi – Tg. Mureş, etc.

^SUS

Campania 2%

Campania 2%, a putut aduce cluburilor de arte marţiale şi nu numai (ONG-urilor din România) o posibilitate de acţiune dincolo de umilinţele unei solicitări de sponsorizare.
Dincolo de expunerile oficiale vis-a-vis de 2%, considerăm că fiecare organizaţie îşi poate atrage în mod evident o sumă consistentă de lichidităţi în urma unor acţiuni concrete şi corect coordonate.
Anul 2007, a adus demararea procedurii de promovare a clubului şi evident demararea procedurii de completare a formularelor.
Anul 2008, a adus visteriei clubului suma de 1.100 lei, suma pe care am utilizat-o în achiziţionarea de materiale sportive necesare desfăşurării în bune condiţii a antrenamentelor, saltele de tip tatami (10 ml), saltele atât de necesare desfăşurării unui antrenament de ju – jitsu, iar în paralel am continuat politica de atragere a persoanelor donatoare (proiectul în sine chiar daca apare ca „redirecţionare” poate fi denumit si ca “donare”).
Pentru anul 2012, dorim ca din sumele obţinute să continuăm achiziţionarea a încă 10 ml de tatami şi să continuăm politica de promovare a clubului în vederea atragerii de noi “donatori”.
Acţiunea din anul anterior a adus visteriei clubului nostru suma de 1.692 lei, sumă pe care intenţionăm să o investim în echipamente sportive, saltele de tip TATAMI, continuând politica de investiţii.

:: Formular 2% - 2013.pdf

:: Tabel nominal.pdf

^SUS

PROIECTE DE FINANŢARE

2007 Depunere proiect de finanţare din fonduri nerambursabile/ concurs de proiecte Direcţia Judeţeană de Sport a Judeţului Mureş Proiect respins/ nefinanţat
2008 Depunere şi câştigare proiect de finanţare din fonduri nerambursabile / concurs de proiecte Consiliul Judeţean Mureş Proiect eligibil/ finanţat
2009 - în lucru    

^SUS

Powered by: MEDIAEXPERT